top of page
Şantiyede toplantı

Risk Değerlendirme Eğitimi

Eğitimin Amacı: İşyerinde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde kazaya yol açabilecek tehlikelerin değerlendirilmesi sonucunda alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve tehlikelerin ortadan kaldırılması.

Neden?

Farklı şekillerde isimlendirilen birçok risk değerlendirmesi metodu bulunmakla birlikte hemen hemen tüm metotlarda tehlikenin bulunmasına dair çalışmalar yapılmakta, risk derecelendirilmekte ve alınacak önlemler ifade edilmektedir.

Hangi metot kullanılırsa kullanılsın asıl önemli nokta tüm faaliyetlerde olası bütün tehlikelerin değerlendirilmiş olmasıdır. Tanımlayamadığımız, bilmediğimiz bir tehlikeye karşı önlem alamayacağımızı hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamalıyız. Tehlikelerin belirlenmesi ve aksiyonların planlanmasında ilgili faaliyeti gerçekleştiren çalışanların görüşlerinin alınması, hatta risk değerlendirme ekibine dahil edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Eğitim sonucunda çeşitli risk değerlendirme metodolojileri hakkında bilgi verilmesi dışında;

  • Faaliyetlerin belirlenmesi

  • Gerçekleştirilen faaliyetlere ait tehlikelerin tanımlanması

  • Risk değerlendirmelerin adım bazlı yapılması

  • Alınacak önlemleri içeren aksiyon planlarının hazırlanması

gibi konularda katılımcıların farkındalığı arttırılmaktadır.

bottom of page