top of page
Ofis toplantısı

 

Risk Değerlendirme

İş güvenliğinin en önemli ama en hafife alınan kısmı risk değerlendirmesidir. İyi yapılan bir risk değerlendirmesi; çalışma alanınızda gerçekleştirdiğiniz tüm faaliyetlerde bulunan tehlikelerin hepsinden haberdar olmanızı ve bunların çözüm yollarını belirlemenizi, böylece kazaların önüne geçebilmenizi sağlar.

Risk değerlendirmesinde neler olmalıdır:

  • İşletmenizde gerçekleştirilen tüm faaliyetler, acil durumlar ile kullandığınız makine, ekipman ve kimyasallar

  • Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, acil durumlarda veya makine, ekipman ve kimyasalların kullanımında ortaya çıkabilecek tüm tehlikeler

  • Özellikle faaliyeti gerçekleştiren çalışanlarınızın içinde olduğu risk değerlendirme ekibi

  • Belirlenen tehlikelere karşı mevcut olan önlemleriniz ile tehlikenin ortadan kaldırılması veya zarar vermemesi için alınması gereken önlemler

  • Bunların hepsinin her ünite/birim için ayrı ayrı gerçekleştirilmesi

Bunları gerçekleştirmeniz halinde; her biriminiz kendi faaliyetlerini içeren bir risk değerlendirmesi hazırlayabilecek; tehlikeleri daha belirgin şekilde belirleyebilecek ve hiçbiri gözden kaçırılmayacak; aksiyon planları daha gerçekçi, ulaşılabilir ve çözüm odaklı olacaktır.

 

Nihayetinde her zaman ulaşmaya çalıştığımız nokta olan sıfır iş kazası hedefinde en büyük engel olan tehlikeleri ortadan kaldırmayı daha efektif bir şekilde yapabileceğiz.

bottom of page