top of page
Toplantılarda liderlik sunumları

Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Eğitimin Amacı: Yaşanan iş kazalarının bir daha tekrarlanmaması amacıyla gerçek kök nedenin belirlenmesi

Neden?

İş kazaları güvensiz durum ve güvensiz davranışın bir araya gelmesi sonucunda oluşurlar. Yaşanmış olan kazaların;

  • Görünür neden

  • Ara neden

  • Kök neden

olmak üzere birden fazla nedenleri vardır. Benzer kazalara bir daha maruz kalmamak adına kök nedeni bulmalı ve bunu ortadan kaldıracak aksiyonları planlamalıyız.

Kaza kök nedenlerine ulaşabilmek ciddi bir araştırma ve bilgi birikimi gerektirmektedir. Üstünkörü yapılan kaza araştırması ile çoğu zaman görünür nedenlere ulaşır ve kök neden olarak bunları belirleriz. Gerçek kök nedene ulaşamadığımız durumlarda kazaların tekrarının önüne geçemeyiz.

Bu eğitimde çeşitli kök neden analizi metotları hakkında bilgi verilmesi dışında

  • Kaza araştırması nasıl yapılır

  • Kaza araştırma ekibinde kimler olmalıdır

  • Kaza araştırmasında hangi bilgi ve belgelere ihtiyaç vardır

  • Görünür neden-Ara neden-Kök neden ayrımı nasıl yapılır

gibi konularda katılımcıların farkındalığı arttırılmaktadır.

bottom of page