top of page
Torna Operatörleri

Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi

Ülkemizde 1974 yılından beri sadece ağır sanayiden sayılan işlerde var olan iş sağlığı ve güvenliği kavramı 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı kanun ile hemen hemen her kesimi ilgilendirmeye başlamıştır.

Aradan geçen 11 yılda eksiklerimiz olsa da küçümsenemeyecek bir yol kat edildi. Buna rağmen iş kazası sayımız bir türlü azalmamakta ve bunun sonucunda olmasını hiç istemediğimiz ölümler, sakatlanmalar meydana gelebilmektedir.

İş Kazası = Güvensiz Durum x Güvensiz davranış

formülünden anlaşılacağı gibi çalışanlarımızın yaptığı kural dışı hareketlerin meydana getirdiği güvensiz davranışlar kaza sebeplerinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu durumda güvensiz davranışları azaltmak iş kazalarını önemli oranda engelleyebilir diyebiliriz.

Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin tek amacı, kişilerin güvensiz hareketlerini düzeltmek ve bir otokontrol sistemi kurarak bu düzelmenin kalıcı hale gelmesini sağlamaktır.

Bu yönetim şekliyle işletmenizde bulunan herkes biraz iş güvenliği uzmanı olacak ve kaza sayılarınız hızla azalacaktır.

bottom of page