top of page
İnşaat işçileri el sıkışan

Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi:

Eğitimin Amacı: İş kazalarını önlemek için tüm çalışanların sisteme katkı vermelerinin sağlanması.

Neden?

Formüle edilmiş haliyle;

İş kazası = Güvensiz Durum x Güvensiz Davranış

şeklinde ifade edilmektedir. Bu tanımlamaya göre iş kazalarını engellemek için öncelikle güvensiz durum ve davranışları birlikte ortadan kaldırmalıyız. Çeşitli sebeplerle bunun gerçekleştirilemediği durumlarda ise güvensiz durum veya güvensiz davranışı ortadan kaldırmakta kazaların önüne geçebilmemizi sağlayacaktır.

 

Güvensiz davranış kısaca çalışanların yaptığı kural dışı hareketler olarak tanımlanır ve ortadan kaldırmak için öncelikle bunları saptanması gerekir.

Eğitimin sonucunda;

  • Güvensiz davranışları belirleme

  • Güvensiz davranışı yapan çalışana karşı hareket tarzı

  • Davranış odaklı çalışmanın yaşam biçimi haline getirilmesi

  • Davranış odaklı yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması

  • Davranış odaklı yönetimin diğer İSG bileşenleri ile etkileşimi

gibi konularda katılımcıların yetkinliği arttırılmaktadır.

bottom of page