top of page
Notlar yapma

 

DANIŞMANLIK
 

  • Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 

  • Risk Değerlendirme 

  • İş İzinleri Sistemi

  • Yasal Şartlara Uyum

  • İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

bottom of page